Easy Restuarant – โปรแกรมระบบห้องอาหาร

ระบบห้องอาหาร ที่ผ่านการทดสอบแล้ว และกล้ายืนยันว่า ใช้งานง่าย ครอบคลุมห้องอาหารได้หลากหลายขนาด ตั้งแต่ Coffee Shop ขนาดเล็ก ถึงร้านอาหารขนาดใหญ่

รองรับการใช้งานเครื่องพิมพ์ห้องครัว ระบบ Checker หรือแม้แต่การรับรายการอาหารผ่านอุปกรณ์ ios อย่าง ipod, iphone, ipad ให้คุณสะดวกสบาย และทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • ออกแบบปุ่มขายด่วนได้เอง เช่น ให้ปุ่มเป็นรูปภาพสินค้า หรือระบุสีปุ่ม สีตัวหนังสือ ใส่ภาพพื้นหลังปุ่ม เป็นต้น
 • สามารถออกแบบแปลนของร้าน ให้อยู่ในรูปแบบของการจัดเรียงหมายเลขโต๊ะ หรือ ออกแบบตามแปลนร้านตามตาแหน่งจริงของโต๊ะได้
 • สามารถพิมพ์รายการอาหาร แยกตามของจุดห้องครัวได้
 • พิมพ์รายการอาหารอัตโนมัติ ไปยังห้องครัว เมื่อมีการสั่ง หรือยกเลิกรายการอาหาร พร้อมเก็บข้อมูลพนักงานที่สั่ง หรือยกเลิก
 • สามารถย้ายโต๊ะ หรือรวมโต๊ะได้
 • แยกใบเสร็จภายในโต๊ะเดียวกันได้
 • รองรับการสั่งอาหารด้วย iPod / iPad / iPhoneสามารถทำการจองโต๊ะได้ พร้อมสั่งรายการอาหารล่วงหน้าได้
 • สามารถทำการจองโต๊ะได้ พร้อมสั่งรายการอาหารล่วงหน้าได้
 • สามารถดูคิวอาหารได้ว่าแต่ละรายการใช้เวลาไปแล้วเท่าไหร นับตั้งแต่สั่งรายการอาหารไป
 • สามารถเลือกภาษาที่ให้แสดงตอนพิมพ์ใบเสร็จได้
 • ระบบ สต๊อกสินค้า และ สต๊อกวัตถุดิบ
 • ระบบแจ้งเตือนรายการสินค้าหรือวัตถุดิบหมด
 • ระบบ โปรโมชั่นต่างๆ เช่น การขายแบบกลุ่ม สินค้าแบบชุด และสามารถกาหนดสินค้าแถม
 • พิมพ์บาร์โค้ดสินค้าในระบบได้ (Standard Barcode)
 • ผูกสูตรวัตถุดิบ เข้าไปในสินค้าแต่ละชนิดได้
 • เรียกดูรายงานการใช้วัตถุดิบในแต่ละวัน

คุณสมบัติ แปรผันตาม Package โปรแกรมที่เลือกซื้อ