DFRONT – โปรแกรมบริหารจัดการส่วนหน้าโรงแรม

ระบบบริหารจัดการส่วนหน้าโรงแรม ออกแบบครอบคลุมการทำงานทั้งหมดสำหรับการจัดการส่วนหน้า เช่น การจอง (Booking) การลงทะเบียน การจัดการ การเงิน การบริหารข้อมูล Agent และอื่นๆ ทั้งหมด ครอบคลุมการทำงานของโรงแรมทุกขนาด

คุณสมบัติโปรแกรม

ระบบการจอง

 • รองรับการจองทั้งแบบปกติทั่วไป (Individual) ไปถึงการจองแบบกลุ่ม (Group Booking) ให้คุณสามารถบริการจัดการ การจองได้ง่ายขึ้น และควบคุมการจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • มีระบบ Confirm Booking ตรวจสอบยืนยันการเข้าพักของลูกค้า
 • สามารถเลือกกำหนดหมายเลขห้องพักล่วงหน้าได้ เหมาะกับลูกค้าที่เคยเข้าพัก หรือมีการกำหนดด้วยเงื่อนไขเฉพาะได้
 • รองรับ การจัดการเงินมัดจำได้ครบถ้วน
 • เชื่อมโยงข้อมูล Agent กับใบจองได้
 • กำหนดอัตราราคาได้หลากหลาย รองรับการทำ Contract Rate ได้หลายแบบ
 • มีระบบควบคุมห้องจากแหล่งต่างๆ (Allotment) ช่วยทำให้การบริหารจัดการที่มาของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • Function ใหม่ล่าสุด !! รองรับ การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Booking Engine แบบ Online

ระบบแสดงสถานะ

 • ตรวจสอบข้อมูลสถานะของห้องพัก ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงกำหนดเงื่อนไขสถานะห้อง ครอบคลุมการทำงานของระบบโรงแรมไว้อย่างครบถ้วน
 • ออกแบบการตรวจสอบสถานะห้องเชื่อมโยงการจองล่วงหน้า ให้สามารถดูสะดวก รวดเร็ว
 • เพิ่มการปิดห้องพักชั่วคราว สำหรับกรณีต่างๆ
 • เพิ่ม Function การ Check in ผ่านหน้าตรวจสอบสถานะได้ง่ายขึ้น

การเงิน

 • จัดการ Folio ค่าใช้จ่ายได้อย่างอิสระ ลูกค้าสามารถแยกค่าใช้จ้ายได้หลากหลายแบบ ช่วยควบคุม และส่งต่อข้อมูลทางด้านบัญชีได้ชัดเจนมากขึ้น
 • ระบบ Cash Sale ให้คุณบันทึกการซื้อขายได้จากระบบส่วนหน้าโดยตรง
 • Function การทำรายการอัตโนมัติประจำวัน ครอบคลุมเงื่อนไขการทำงานของระบบโรงแรมครบถ้วน เช่น ค่าห้องพัก อาหารเช้า หรืออื่นๆ (Auto Post)

ระบบแม่บ้าน

 • เพิ่มความสะดวกต่อการทำงานส่วนแม่บ้าน สามารถตรวจสอบข้อมูลของห้องพักได้ครบถ้วนต่อการทำงาน
 • เพิ่ม Function การบันทึกค่าใช้จ่ายต่อห้องพักนั้นๆ ได้ เช่น ค่าใช้จ่าย Minibar, ค่าซักรีด หรืออื่นๆ ตามการออกแบบตั้งค่าระบบ

รายงาน

 • มีรายงานให้เลือกหลากหลายครอบคลุมการทำงานทุกส่วน ทั้งระบบบริหารจัดการ งานตรวจสอบทางบัญชี
 • มี Function การสร้างรายงานอัตโนมัติ ที่จำเป็นต้องใช้งานในแต่ละวัน เพื่อลดความผิดพลาดในการสรุปข้อมูล